#bezdopadu

Ekologie a šetrnost k přírodě jsou obecné pojmy, které rezonují sportovním světem posledních několik let. V českém sportovním prostředí se však objevují spíše okrajově. Komplexního uchopení se díky iniciativě #bezdopadu dočkávají až nyní. #bezdopadu si klade 4 základní cíle:

 zvýšit povědomí o dopadu sportovních událostí na životní prostředí
 sdružovat ekologicky smýšlející organizátory a sportovce
 poskytnout návod a inspiraci jak sportovat #bezdopadu
 být platformou pro sdílení nápadů a zkušeností pro širokou veřejnost

 

Projekt je určený jak organizátorům, tak individuálním sportovcům. Zapojit se může úplně každý, komu není životní prostředí lhostejné. Nezáleží na tom, zda se bude jednat o pořadatele maratonu pro tisíce běžců nebo účastníka lokálního přespolního běhu. Smysl je v obou případech stejný – sportovat #bezdopadu! Chceme, aby se kromě organizátorů aktivně zapojili právě i samotní účastníci akcí. Jedná se o spojené nádoby a bez vzájemné spolupráce obou stran se nedostaví kýžený výsledek. Na Instagramu  a webu bezdopadu.com tak naleznou oba tábory spoustu informací a především inspirace, jak sportovat šetrněji k životnímu prostředí.

SkiTour